Privacybeleid

De Messenset

De Messenset is de webshop met de productlijn van het grafisch ontwerpbureau Studio MES, gevestigd te Karrenstraat 23, 5211EH ‘s-Hertogenbosch. De Messenset is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe omgegaan wordt met de persoonsgegevens die De Messenset in het contact met jou verkrijgen. De Messenset voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Voor aanvullende persoonsgegevens kun je terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Met het voortzetten van je bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruiksvoorwaarden.

Verzamelde persoonsgegevens

De Messenset doet haar uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Om een bestelling te kunnen plaatsen zijn verschillende persoonsgegevens van jou nodig, zoals je voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres. De Messenset verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen, factureren en verzenden van producten en diensten
• Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen

Content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden, alsook technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Minderjarigen

De Messenset heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat De Messenset zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Deze informatie wordt dan verwijderd.

Gegevens van websitebezoek en cookies

De Messenset ontvangt gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van de klanten en om de dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren.

Op de site wordt Google Analytics gebruikt om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Messenset heeft hier geen invloed op. De Messenset heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Voor de belastingdienst is het verplicht om persoonsgegevens die nodig zijn om een bestelling te plaatsen 7 jaar te bewaren. Jij hebt het recht om jouw bewaarde gegevens te kunnen inzien, aanpassen of verwijderen (na bewaarplicht). Wil jij hier gebruik van maken, neem dan contact op via info@demessenset.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt een kopie van jouw identiteitsbewijs gevraagd bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoekt De Messenset om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. De Messenset zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen

De Messenset verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Messenset neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en zal daarom passende maatregelen nemen bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en ongewenste openbaarmaking.

Contact- en bedrijfsgegevens

De Messenset
Onderdeel van Studio MES
Website: https://www.demessenset.nl/
Adres: Karrenstraat 23, 5211EH ‘s-Hertogenbosch
E-mailadres: info@demessenset.nl
KVK: 72779667

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.